Start

Gummi belger til vaskemaskiner

Gummi belger til vaskemaskiner

Gummi pakninger må kanskje skiftes ut hvis det begynner å lekke vann som kledninger produsert fra bunnen av vaskemaskin. Dette er vanligvis fordi belgen selfangst vaskemaskin døren har et hull i den. Det er vanligvis på grunn av ens uaktsomhet i tomme ting som har vært i lommene som deretter ender opp i folden av belgen og bærer et hull i gummibelgen. Kontroller med jevne mellomrom at det ikke er noen gjenstander i belgene folder.

Vis:
Sorter etter: